Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne dla pracodawców, którym udzielamy pomocy w zakresie opiniowania i sporządzania umów o pracę, a także rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami. Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Pomagamy prowadzić rozmowy i negocjacje ze związkami zawodowymi. Tworzymy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe prawa pracy oraz inne dokumenty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Doradzamy pracodawcom jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa (know – how) przed ujawnieniem jej przez byłego pracownika, jak ograniczyć możliwość świadczenia pracy przez pracowników na rzecz konkurencji (zakaz konkurencji). W razie konieczności dokonania przez pracodawcę zwolnień, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, Kancelaria opiniuje dopuszczalność, zgodność z prawem oraz zasadność takich działań. Dokonujemy oceny możliwości wystąpienia określonych skutków czynności podejmowanych przez pracodawcę.

Kancelaria świadczy również usługi prawne dla pracowników. W tym zakresie reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami związanych z istniejącym stosunkiem pracy, jak i po jego rozwiązaniu (spawy o zapłatę wynagrodzenia, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odszkodowania z tytułu klauzuli o zakazie konkurencji, sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy). Kancelaria reprezentuje i doradza również organizacjom pracowników – w tym związkom zawodowym.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów