Upadłość konsumencka

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Jeżeli na skutek różnych zdarzeń losowych – np. choroby, utraty pracy, oszustwa osób trzecich nie są Państwo w stanie pokrywać swoich kosztów utrzymania i spłacać zadłużenia  – upadłość konsumencka jest rozwiązaniem nad którym należałoby się zastanowić. Warto też rozważyć pomoc prawną w upadłości konsumenckiej. Prawnik zajmujący się upadłością konsumencką może Państwu pomóc w przejściu całego procesu.   

Upadłość konsumencka to instytucja pozwalająca na uregulowanie kwestii zobowiązań (długów) wobec wierzycieli w przypadku stanu niewypłacalności dłużnika (osoby fizycznej), 
a także częściowe umorzenie zadłużenia. Zgodnie z prawem upadłościowym upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.  

Oznacza to, że jeżeli nie są Państwo w stanie na bieżąco spłacać swoich długów (np. rat kredytów gotówkowych, płatności abonamentowych, rat leasingu, spłacać zadłużenia komorniczego), a wręcz wpadliście w spiralę zadłużenia, można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.  

Dzięki instytucji upadłości można kompleksowo rozwiązać problem zadłużenia – na ile jest to możliwe spłacić wierzycieli i dostać szansę na kolejny start – bez ciążących długów. 

W przypadku uwzględnienia przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, ustaleniu planu spłaty i jego wykonania, upadły odzyskuje płynność finansową. Plan spłaty uwzględnia możliwości zarobkowe dłużnika a także koszty utrzymania jego rodziny.  

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego daje możliwość założenia konta w banku, bez obawy jego zajęcia przez komornika, podpisania umowy abonamentowej na telefon czy inne usługi, a także w dalszej przyszłości zaciągnięcia zobowiązania w banku. 

Okolicznością często powstrzymującą osoby fizyczne przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości jest brak wiedzy od czego zacząć, a także nadmiar zadłużenia, nad którym przestały panować. W Kancelarii często jesteśmy świadkami sytuacji, w której konsument, który zgłasza się do nas z problemem zadłużenia, nie posiada informacji o stanie swojego zadłużenia. Nie jest zatem w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile jest i komu winien – czyli jaka jest jego suma zadłużenia i kto jest jego aktualnym wierzycielem. Problemy finansowe niejednokrotnie prowadzą do problemów zdrowotnych, w tym psychicznych (depresja), a także problemów emocjonalnych. W efekcie osoby w kryzysie finansowym przestają kontrolować przychodzącą do nich korespondencje, przestają ją odbierać, a nawet wyrzucają zaraz po odebraniu. Oczywiście opisana powyższe sytuacja – czyli negowanie problemów lub ignorowanie problemów – prowadzi do jeszcze większego ich nagromadzenia. Wyjściem z powyższej sytuacji jest powierzenie przeprowadzenia upadłości konsumenckiej Kancelarii. 

Co możemy dla Państwa zrobić na etapie przedsądowym – przygotowanie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? 

 • ustalimy wartość zadłużenia
 • ustalimy stan prowadzonych egzekucji po skontaktowaniu się z kancelariami komorniczymi
 • zgłosimy się do toczących postępowań sądowych i egzekucyjnych jako Państwa pełnomocnik – przejmiemy korespondencje z Sądem, wierzycielami i organami egzekucyjnymi
 • jeżeli Państwa zadłużenie było przedmiotem cesji – ustalimy aktualnego wierzyciela
 • wystąpimy o odpisy tytułów egzekucyjnych (wyroków, nakazów zapłaty)
 • ustalimy, czy część Państwa zadłużenia nie są przeterminowane
 • ustalimy wartość Państwa majątku, a także doradzimy, czy jest szansa na jego zachowanie 
 

Co możemy zrobić dla Państwa na etapie Sądowym  

 • przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości i złożymy go w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (Krajowy Rejestr Zadłużonych)
 • wraz z wnioskiem do Sądu złożymy pełnomocnictwo udzielone adwokatowi zajmującemu się prawem upadłościowym, tak aby wszelki kontakt z Sądem odbywał się za pośrednictwem Kancelarii
 • po ogłoszeniu upadłości (wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika) będziemy Państwa reprezentować w kontaktach z wyznaczonym do Państwa sprawy syndykiem
 • będziemy reprezentować Państwa interesy w trakcie posiedzeń Sądu. 
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00