Katarzyna Knapek

adwokat – partner
Katarzyna Knapek Adwokat z Kancelarii KRS w Katowicach

Informacje

Swoją karierę rozpoczęła w 2010 r. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach w 2014 r. Większość swego zawodowego czasu Adwokat Katarzyna Knapek poświęca na obsługę przedsiębiorców, w tym obsługę korporacyjną,
w ramach której opiniuje i negocjuje umowy, prowadzi spory sądowe o zapłatę, doradza w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje zmian w umowach spółek. 

Adwokat Katarzyna Knapek posiada wieloletnie i bardzo bogate doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych – spółek skarbu państwa. Wieloletnia pomoc i obsługa prawna  podmiotów górniczych  zaowocowała nabyciem doświadczenia w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zamówień publicznych – zarówno po stronie zamawiającego jak i podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.
W ramach swojej praktyki brała udział w kilkudziesięciu postępowaniach prowadzonych przez Krajową Izbą Odwoławczą. 2021 r. adwokat Katarzyna Knapek skończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych.  

Adwokat Katarzyna Knapek w ramach obsługi podmiotów działających w branży budowalnej nabyła doświadczenie pozwalające jej na pomoc prawną w ramach realizacji zadania inwestycyjnego – od uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej, przez proces budowlany, aż do zakończenia inwestycji.  

Specjalizacje

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00