Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – co mówią przepisy?

Przepisy kodeksu pracy wskazują na możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jest to jeden ze sposobów szybszego rozstania zatrudnionego z dotychczasowym pracodawcą. Kiedy i na jakich zasadach można zwolnić pracownika ze świadczenia pracy?

 

Na czym polega zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy?

Jednostronna decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę wpływa często negatywnie na atmosferę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w miejscu zatrudnienia dochodzi do niepotrzebnych spięć, każda ze stron chce jak najszybciej zakończyć stosunek pracy. Bywa również, że w okresie wypowiedzenia świadczenie pracy przez zwalnianego pracownika może okazać się bezcelowe.

W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy na czas upływu okresu wypowiedzenia lub zgodnie z uzgodnioną w porozumieniu datą rozwiązania umowy o pracę. To szczególna konstrukcja prawna polegająca na zawieszeniu obowiązku świadczenia pracy, prawo dopuszcza taką możliwość wyłącznie kiedy stosunek pracy rozwiązywany jest w drodze wypowiedzenia umowy o pracę. Jest to możliwie niezależnie od stażu zatrudnionego w firmie, okresu na jaki została zawarta umowa, nie ma tutaj również wpływu to, która ze stron wypowiedziała umowę.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – podstawa prawna

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy odbywa się na postawie uregulowań zawartych w przepisach kodeksu pracy. Prawo pracy jednoznacznie wskazuje, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku pracy do upływu okresu wypowiedzenia.

Znaczne zmiany w tej kwestii przyniosła nowelizacja przepisów kodeksu pracy w dniu 22 lutego 2016 roku, ponieważ do końca 2015 roku problematykę zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy rozpatrywano na podstawie sądowych wyroków oraz praktyki stosowanej zwyczajowo przez przedsiębiorców.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – czy wymagana jest zgoda pracownika?

Ważne, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest wyłącznym uprawnieniem pracodawcy, może lecz nie musi skorzystać z takiej alternatywy. Niezależnie od tego, która ze stron dokonała wypowiedzenia głos decydujący w tej sprawie należy do zatrudniającego. Bez znaczenia pozostaje, która ze stron stosunku pracy rozwiązała umowę. Pracownik może co prawda zasugerować chęć zwolnienia lub złożyć u pracodawcy taki wniosek, jednak nie jest on w żadnej mierze wiążący dla pracodawcy.

Jeżeli pracodawca podjął jednostronną decyzję o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia zgoda pracownika nie jest wymagana, ważne jednak, że pracodawca może uwzględnić sprzeciw zatrudnionego w tej sprawie.

Jaka powinna być treść zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

Czynność zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie może przebiegać w sposób dorozumiany, pracownik musi zostać o tym poinformowany w sposób jednoznaczny. W praktyce pracodawcy zobowiązują pracownika do zaniechania dalszych czynności pracowniczych na piśmie wypowiadającym umowę o pracę. Nie ma jednak uregulowań, które zabraniają, aby zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy poprzez przedłożenie mu odrębnego pisma.

W wypowiedzeniu umowy o pracę lub dodatkowym piśmie pracodawca musi wskazać czas, w którym pracownik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Powinna znaleźć się tam informacja, że w tym okresie zatrudniony ma prawo wykorzystać przysługujące mu płatne zwolnienie przeznaczone na poszukiwanie pracy. Musi tam również zostać zawarty komunikat dotyczący sytuacji, w której dochodzi do przesunięcia wykorzystania urlopu wypoczynkowego, wtedy zwolnienie z obowiązku pracy ulega stosownemu skróceniu lub wydłużeniu.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi na czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie. Na podstawie odrębnych uregulowań prawnych ustalenie wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy odbywa się według metod wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a jego składniki oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie lub okres braku wykonywania pracy. W kwestii zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy działacza związkowego wynagrodzenie związkowca za okres zwolnienia z obowiązku pracy to koszt pracodawcy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop

Pracodawca, który zamierza zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy powinien uprzednio nakazać zatrudnionemu wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik tego nie zrobił nie może wykorzystać przysługującego urlopu w okresie zwolnienia z obowiązku pracy. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi wypłacić zatrudnionemu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a l4

Z uwagi na fakt, iż pracownikowi przysługuje na czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wynagrodzenie obliczane na zasadach urlopu wypoczynkowego w sytuacji, w której zatrudniony w tym czasie przedłoży zwolnienie lekarskie o niezdolności do pracy otrzyma wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Zatrudniony otrzyma więc niższe świadczenie za okres, w którym nie musi wykonywać pracy.

Zawiłe przepisy dotyczące obliczania wynagrodzenia mogą stanowić problem dla pracownika, dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnej doświadczonego adwokata. Profesjonalny prawnik z kancelarii oferującej szeroki zakres usług doradzi, które rozwiązanie okaże się najkorzystniejszą opcją.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Adwokat kościelny w Katowicach. Czym zajmują się adwokaci od prawa kościelnego?

Obsługa prawna przedsiębiorstw – na czym polega, jakie daje korzyści, jak może pomóc prawnik w firmie?

Pomoc prawna dla nowych firm. Na jaką pomoc prawną mogą liczyć start-upy?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00