Kto może świadczyć pomoc prawną? Kiedy udać się do adwokata, prawnika, radcy prawnego, notariusza?

Kiedy udać się do adwokata?

Kto może świadczyć pomoc prawną? Kiedy udać się do adwokata, prawnika, radcy prawnego, notariusza?

Szeroko rozumiane usługi w zakresie świadczenia pomocy prawnej w realiach polskiej rzeczywistości obejmują wiele profesji. W grupie zawodów, które oferują wsparcie w tej materii mieszczą się, przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kto jeszcze może świadczyć pomoc prawną? Z jakim problemem warto udać się do adwokata, rady prawnego i notariusza?

 

Kto może świadczyć pomoc prawną?

Na gruncie polskiego prawa wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego oraz notariusza obwarowane jest szeregiem przepisów. W myśl obowiązujących regulacji adwokat, radca prawnynotariusz musi spełnić szereg wymogów w zakresie stosownego wykształcenia. Lata nauki, wytężonej pracy, ukończenie studiów i odbycie aplikacji dają osobom trudniącym się tymi profesjami najszerszy katalog uprawnień.

Adwokat, radca prawny może świadczyć pomoc zarówno pozasądową jak i sądową. Zakres usług adwokata i radcy prawnego jest obecnie zbliżony, od 2015 roku radcowie prawni mogą występować w roli pełnomocnika w sprawach dotyczących prawa karnego i na gruncie prawa karnego skarbowego. Po pomoc prawną możemy zgłosić się również do rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego.

Rynek usług prawnych jest jednak szeroki i znajdziemy tam osoby, które nie wykonują zawodu zaufania publicznego i oferują wparcie w tym przedmiocie. Nieprecyzyjne przepisy umożliwiają świadczenie usług prawnikom w ramach niekwalifikowanej pomocy prawnej w ograniczonym zakresie. Doradca prawny działa w oparciu o ustawę o swobodzie gospodarczej i ma węższe kompetencje i uprawnienia niż adwokat lub radca prawny.

Kiedy udać się do adwokata, radcy prawnego?

Adwokat i radca prawny to profesje wyspecjalizowane w świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności w udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz reprezentacji przed sądami i urzędami. Do adwokata i radcy prawnego możemy udać się, poszukując wsparcia praktycznie w każdej problematyce natury prawnej.

Profesjonalne kancelarie prawne oferują szeroki katalog pomocy w dziedzinie m.in. prawa rodzinnego, prawa pracy, czy prawa konsumentów. Rozległe spektrum ich działania obejmuje również obsługę korporacyjną, prawo upadłościowe i naprawcze, ochronę danych osobowych.

Notariusz – w czym może pomóc?

Na gruncie ustawy Prawo o notariacie notariusz to osoba powołana do wykonywania czynności wymagających formy aktu notarialnego. Notariusz to prawnik, który sporządza m.in. akty notarialne, poświadczenia, wypisy i odpisy dokumentów, protesty weksli i czeków. Pomaga w transakcjach dokonywanych na rynku nieruchomości, wykonując dokumentację przekształceń własnościowych.

Umowa notarialna niezbędna jest podczas kupna i sprzedaży nieruchomości, czynności związanych ze spadkiem i darowizną, ustanowieniem użytkowania wieczystego. Prawnik tej profesji istotną rolę odgrywa w procesie egzekucji i windykacji należności. Tytułem egzekucyjnym może być akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej.

Katarzyna Knapek
katarzyna.knapek@kancelariakrs.pl