Ochrona konkurencji

Obsługa prawna w zakresie ochrony konkurencji

Kancelaria doradza oraz reprezentuje przedsiębiorców i konsumentów w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulowanych ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. W szczególności reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Pomagamy ustalić Klientom czy ich działania są zgodne z przepisami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony konkurencji i konsumentów. Poszukujemy zagrożeń prawnych oraz wskazujemy potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. W razie konieczności Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń z tytułu naruszeniem.

W obrębie działań Kancelarii w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji znajduje się również pomoc przy odzyskiwaniu tzw. „półkowego” czyli wszelkich dodatkowych opłat narzucanych przez sklepy wielkopowierzchniowe (w tym za doradztwo marketingowe, możliwość korzystania ze specjalnych baz, publikacje reklamy produktu w gazetkach promocyjnych) nie stanowiących marży handlowej.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów