Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi medyczne, reprezentowaniem osób fizycznych wykonujących zawody związane z opieką medyczną oraz reprezentowaniem pacjentów w sporze z podmiotem leczniczym lub organami administracji publicznej w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Prowadzimy kompleksową bieżącą obsługę prawną zarówno publicznych jak i prywatnych podmiotów leczniczych. Oferujemy doradztwo przy przekształceniach w kierunku prowadzenia działalności leczniczej w formie spółek prawa handlowego. Wspieramy Klientów w trakcie procesów inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych i funduszy europejskich.

Naszych Klientów reprezentujemy przed sądami i organami administracji, w tym przed Narodowym Funduszem Zdrowia i Rzecznikiem Praw Pacjenta. Doradzamy przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, umów handlowych związanych z bieżącą działalnością leczniczą, przygotowywaniu dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością leczniczą.

Pacjentów reprezentujemy w sprawach roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym w zakresie błędów w sztuce medycznej oraz w zakresie przestrzegania szeroko pojętych prawa pacjenta oraz ochrony danych medycznych pacjenta.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów